Bufet Gerard Salom

Advocats a Reus

Joventut i experiència s'uneixen en un equip multidisciplinari capaç d'oferir un servei d'excel·lència.

Protegint els teus drets des de 1997.

Des de 1997, Gerard Salom Tejado dirigeix el Despatx d'Advocats Gerard Salom a Reus, que inicia la seva activitat oferint un servei d'assessorament integral en Dret laboral i de la Seguretat Social. Actualment, l'equip de treball està format per quatre advocats, tres administratives, dos becaris de la facultat de dret de la URV i una sèrie de col·laboradors que, com a professionals lliures, ens ajuden en les tasques d'assessorament, com ara metges, especialistes en prevenció de riscos laborals, actuaris d'assegurances, economistes, enginyers especialitzats en reestructuració empresarial i definició de tasques, categories professionals i processos productius; així com graduats socials i prescriptors.

La nostra història

Des del 1997, Gerard Salom Tejado dirigeix el Bufet d'Advocats Gerard Salom a Tarragona, el qual comença la seva activitat assessorant de forma integral en Dret laboral i de seguretat social, així com en contenciós administratiu (en allò relatiu a personal estatutari, liquidació de quotes a la Seguretat Social, aplicació de CNAE i enquadraments) ja que el seu fundador és especialista en aquestes matèries.

Els nostres serveis consisteixen en l'assessorament en tot l'àmbit ampli del Dret laboral i de seguretat social, negociacions individuals i col·lectives, convenis estatutaris i acords d'empresa, tramitació i gestions administratives prèvies a la via jurisdiccional, negociació i mediació en conflictes: Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació, Inspecció de Treball, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal, FOGASA, etc. També realitzem totes les gestions relatives al procediment judicial, des de la primera instància fins a les instàncies superiors: Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Constitucional, amb la tramitació d'escriptures, demandes, recursos i assistència a les vistes judicials.

L'equip de treball jove, amb edats compreses entre els 30 i els 50 anys, està format per quatre advocats i tres persones en administració. A més, col·laboren professionals externs com economistes i censors jurats de comptes, enginyers, metges i assessories que s'ocupen de tramitar les gestions. "La pràctica del Dret precisa de professionals experts en les seves respectives matèries que ajuden unes vegades com a perits, altres com a assessors, per tenir una visió cada vegada més pluridisciplinària de les regulacions normatives: indústria, transport, hostaleria, hostatgeria, construcció en la indústria, programari, residències geriàtriques i administració pública, com els Ajuntaments de Reus i Vila-Seca, a Tarragona", explica Gerard Salom.

Alguns dels nostres clients, dispersos per tot el territori nacional, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, provenen dels sectors de l'Administració pública, transport de mercaderies per carretera i de viatgers, hostaleria-hospederia, arts gràfiques, construcció i manteniment industrial, empreses de fabricació de pinsos i alimentació animal, granges i mataderos, empreses de seguretat, comerç del metall i indústria siderometal·lúrgica, empreses d'informàtica, geriàtrics, construcció i obres públiques, petit comerç, indústria química i farmacèutica, entre d'altres.

Professionalitat, proximitat, eficàcia i confiança, l'aposta pel treball en equip, la celeritat en la resposta i la determinació en la defensa dels interessos dels nostres clients són els segells distintius d'aquest despatx, que afirma tenir ganes de continuar aprenent i lluitant i que té com a projecte de futur "posar en funcionament una assessoria exclusivament en línia, amb un arxiu digital perquè el client accedeixi directament al seu expedient".

Per què ens trien?

Valors diferencials

Sense cap dubte, hi ha molts despatxos al teu abast. Al Bufet Salom sempre ens hem preguntat què fa que un client s'acabi decantant per un despatx o un altre. L'experiència ens ha demostrat que són els valors els que diferencien uns despatxos dels altres. Deixa'ns explicar-te quins són els nostres valors.

Actualització legal

Un despatx legal és un espai de coneixement. És a dir, és un lloc on ens proporcionen coneixements tècnics especialitzats en matèria legal. En el nostre despatx ho sabem, i per això incentivem la formació constant dels nostres professionals: l'única fórmula d'èxit.

Resultats com a garantia

No som l'únic despatx que afirma estar molt preparat o oferir un servei excel·lent. De fet, qualsevol pot dir això a la seva pàgina web. En aquesta firma parlem a partir dels resultats obtinguts en benefici dels nostres clients.ts.

El client, al centre de tot allò que fem.


Primer la Llei

El primer pas és conèixer la llei. Comptem amb un equip amb un profund estudi de la matèria legal. Només des d'aquí podem afirmar-nos com a solució per als nostres clients.


Proximitat

Si un client contracta un despatx legal, li està confiant el seu problema. A canvi, espera trobar, no només un tècnic en lleis, sinó algú accessible que l'informi puntualment.


Excel·lència

Combinar el producte i el servei, l'assessorament legal i l'atenció al client és la nostra recepta d'èxit des de fa més de 20 anys. Posar el client al centre de tot.

Caminem Junts

Skip to content