Especialistes en Dret Administratiu

Advocats a Reus

A Bufet Salom posem al servei dels nostres clients l'experiència de més de 20 anys de treball en matèria de dret administratiu, amb un equip especialitzat d'advocats qualificats que et treballen per trobar les solucions que requereixen les necessitats dels nostres clients.

Especialistes en Dret Administratiu

El Dret Administratiu treballa regulant les relacions entre ciutadans, empreses, etc., amb l'Administració Pública. Cada dia, els ciutadans, les empreses, entitats de tot tipus... es relacionen amb l'Administració Pública, encarregada de la regulació de centenars d'activitats, tràmits... i això provoca un flux constant de conflictes, queixes, demandes, disparitat de criteris... que fan necessària la intervenció d'especialistes en aquesta branca del Dret per arribar a una solució o acord.

Com advocats especialistes en Dret Administratiu, ajudem els nostres clients a tenir relacions més fluïdes amb l'Administració Pública en totes les seves vessants: estatal, autonòmica, municipal... així com amb els òrgans de la Unió Europea. Posem a la seva disposició un equip d'advocats que el poden representar en la defensa i assessorament davant les administracions públiques i en l'aplicació de la legislació administrativa. Intervenim en el seu favor en totes les fases del procés de reclamació davant l'Administració Pública. Des de la formulació d'una primera reclamació, fins a la representació final davant un tribunal en cas que l'Administració no admeti la seva reclamació o no la resolgui en el termini de temps que considerem oportú. Tant per la via administrativa com per la via contenciosa, som els advocats indicats per representar-vos.

Els casos més freqüents, els que veiem amb més assiduïtat com a especialistes en dret administratiu són:

  • Recursos contra sancions administratives.
  • En matèria de Personal.
  • Formalització de recursos contra actes administratius.

El departament d'especialistes en Dret Administratiu de Bufet Salom té una àmplia experiència en tot allò vinculat i col·lateral a l'àmbit laboral i de la Seguretat Social.

Parla amb el teu advocat


Empleneu el formulari per fer-nos arribar els vostres dubtes.

Skip to content