Especialistes en dret laboral a Reus

Treballadors & Empreses

Treballadors & Empreses Al Bufet Gerard Salom trobaràs un equip multidisciplinar d'especialistes en dret laboral a Reus i Madrid per ajudar-te en totes les teves necessitats

Especialistes en dret laboral a Reus

Els especialistes en dret laboral a Reus del Bufete Gerard Salom han assessorat des de 1997 a empreses i treballadors en la resolució de tots els seus dubtes i necessitats en matèria de dret laboral.

Posem a disposició dels nostres clients un equip de professionals especialitzat en l'àmbit del dret laboral, és a dir, un grup d'experts en les relacions entre les empreses, els seus empleats i els drets dels treballadors que regula l'ordenament jurídic vigent.

El nostre principal actiu és la suma dels advocats laboralistes, graduats socials i altres professionals liberals col·laboradors habituals del nostre despatx: metges especialistes en prevenció de riscos laborals, actuaris d'asseguradores, economistes, enginyers especialitzats en reestructuració empresarial i definició de tasques... Junts conformem un equip de gran valor específic per ser els professionals de la Justícia que coneixen amb més profunditat el nostre ordenament jurídic laboral.

Serveis habituals

Com et pot ajudar un especialista en Dret Laboral? De quins assumptes es pot ocupar en el teu benefici un especialista en Dret Laboral?

Deixa'ns llistar-te alguns dels més habituals, tot i que com sempre diem, no hi ha dos clients iguals, per la qual cosa el millor és analitzar cas per cas, treballador per treballador i empresa per empresa. Per això, posa't en contacte amb nosaltres si desitges rebre informació a aquest respecte.

  • Defensa en procediments per extinció de la relació laboral.
  • Acomiadaments, amonestacions i sancions laborals.
  • Expedients disciplinaris i modificacions de les condicions de treball en general.
  • Assessorament i defensa en la tramitació d'expedients administratius.
  • Expedients de regulació d'ocupació i altres reclamacions davant organismes públics.
  • Convenis col·lectius i accions derivades dels mateixos.
  • Procediments judicials relatius a prestacions de la Seguretat Social.
  • Procediments derivats d'accidents laborals.
  • Obligacions i drets en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Direcció i defensa de tot tipus d'accions laborals davant dels Jutjats i Tribunals de la jurisdicció laboral i altres instàncies.

Treballar sempre des de les més excel·lents cotes de rigor, excel·lència i professionalitat és la màxima d'aquesta firma que t'animem a conèixer en persona a les nostres oficines.
Acomiadaments, EROs i ERTOs.

Acomiadaments disciplinaris, objectius i expedients de regulació d'ocupació. Tot allò que necessites.
Incapacitats:

incapacitat temporal, parcial, permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa.
Reclamem salaris:

si et deuen salaris o altres conceptes, els reclamem per via administrativa i/o judicial.
Seguretat Social:

Necessites reclamar prestacions de la Seguretat Social i l'Ocupació? Som especialistes.
Accident Laboral:

Si pateixes un accident o una malaltia com a conseqüència del teu treball, compta amb la nostra ajuda.
Trasllat de Centre

Si es produeix un desplaçament o trasllat del teu lloc de treball, una resolució contractual...
Redacció d'escriptures

i recursos: FOGASA, reduccions de jornada, vacances...
Assetjament laboral

¿Assetjament laboral? ¿Mobbing? Procediments, extincions contractuales i indemnitzacions.
Maternitat i Paternitat

Tramitacions prèvies i posteriors al naixement dels teus fills i la teva situació laboral.
Inspecció

de Treball Assessorament i tramitació en procediments davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Sancions laborals

Les sancions laborals poden ser lleus, greus o molt greus. En totes elles podem ajudar-te.
Recàrrec de prestacions

Recàrrec de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social per falta de mesures de seguretat.
Personal Laboral

Personal Laboral de l'Administració Pública. Atenem les teves necessitats laborals.
Subrogació

Subrogació dels treballadors, així com successió/transmissió de l'empresa.
Classificació Professional

Reconeixement de la categoria professional i reclamacions salarials en conseqüència.

Explica'ns el teu cas


A Bufet Salom treballem per resoldre els teus dubtes i oferir-te la millor atenció legal. Per això posem al vostre abast tots els nostres canals de contacte. Explica'ns el teu problema i deixa'ns ser la teva solució.

Skip to content